PLAN DE ÎNCADRARE CADRE DIDACTICE, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC AN ŞCOLAR 2017-2018

 

CADRE DIDACTICE

 

Numele și prenumele

Funcția

Studii

Observații

1

ALISTAR BOGDAN-MIHAI

Profesor

S

-

2

BACIU ANTON-ANDREI

Profesor

S

-

3

BANCU ALEXANDRU-CEZAR

Profesor

S

-

4

BUMBU RODICA

Învățătoare

M

-

5

CAPRARU NICOLAE

Profesor

S

-

6

CHIBEA TIBERIU

Profesor

S

-

7

CHISOR MARIANA

Profesor învățământ preșcolar

S

-

8

CIOBANU MARIA

Profesor

S

-

9

CORFU VASILE

Învățător

M

-

10

COSCARU MARIA-SIMONA

Profesor

S

-

11

COVASAN CLAUDIA GEORGIANA

Profesor 

S

Detasat

12

GANEA GEORGIANA

Profesor

S

-

13

GHEŢI ANIŢA

Profesor invatamant primar

S

 

14

GRĂDINARU LENUŢA LAVINIA

Învățătoare

M

-

15

GROSU ELENA

Profesor

S

-

16

HANGANU CONSTANTIN

Profesor invatamant primar

S

-

17

HILIUŢA ADRIANA

Educatoare

M

-

18

HILOHI MIHNEA COSTIN

Profesor

S

 

19

HOŞTEANU MIHAELA

Profesor

S

 

20

IFRIM GEANELA

Profesor

S

-

21

IFTIME IULIANA-VIOLETA

Profesor

S

-

22

ILIOAIA ELENA

Profesor învățământ preșcolar

S

-

23

LUNGU LIVIU-VASILE

Profesor

S

 

24

MARC CRINELA

Profesor

S

Concediu crestere copil

25

MANOLACHE IRINA

Profesor

S

-

26

MÎŢĂ DOINA

Educatoare

M

-

27

MURARU CARMEN IONELA

Profesor

S

Director

28

MURARU  DUMITRU

Învățător

M

-

29

NEMŢEANU ELENA

Învățătoare

S

-

30

NISTOR LOREDANA GEORGIANA

Educatoare

M

-

31

NISTOR ROXANA-ALINA

Profesor învățământ primar

S

-

32

PÂNTEA-MOGLAN MARIANA

Învățătoare

M

 

33

PIPIRIGEANU CRISTIAN

Profesor 

S

-

34

POPESCU RAMONA - DANIELA

Profesor

S

-

35

PUGHINEANU NICUȘOR

Profesor

S

-

36

RUSU DAN

Profesor

S

-

37

SĂNDULESCU   FLORICA

Profesor

S

-

38

TUDURACHI ELENA-DIANA

Profesor

S

-

39

VAMANU MARIA

Profesor

S

-

 

PERSONAL DIDACTIC -AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

 

Numele și prenumele

Funcția

Studii

Observații

1

ANTONOAEA LUCIA

Secretar unitate școlară

S

Personal didactic auxiliar

2

VINCA IOANA DANA

Administrator patrimoniu

S

Personal didactic auxiliar

3

ZAHARIA MANUELA

Administrator financiar patrimoniu

S

Personal didactic auxiliar

4

VASILIU LAURA MIHAELA

Îngrijitoare

M

Personal nedidactic

5

CHIRIAC  VASILICA

Muncitor (fochist)

M

Personal nedidactic

6

IONAS IOANA

Îngrijitoare

M

Personal nedidactic

7

JITARU MIHAELA

Îngrijitoare

M

Personal nedidactic

8

STROIA GHEORGHITA

Muncitor

M

Personal nedidactic

9

LAZAR MIHAELA

Îngrijitoare

M

Personal nedidactic

10

PÂNTEA GEORGEL

Muncitor (fochist)

S

Personal nedidactic

MISIUNE

Eficiență, performanță, calitate!

 Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii, asigurând progresul tuturor elevilor, astfel încât ,,mâine să fii mai bun decât aziʺ!

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență ,,competențele cheieʺ necesare atât pentru continuarea studiilor în etapele următoare, cât și pentru viață.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, devenind performerii fiecărei zile!

ne.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim una dintre școlile de prestigiu din județul Neamț, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru armonizarea intereselor școlii cu a noastră comunitate locală și europeană.

VALORI

PROFESIONALISM evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, perfecționarea prin instruire și formare continuă;

EFICIENȚĂ concretizată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;

SPIRIT DE ECHIPĂ proiectat în existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect, colaborare în simbioza profesionalismului;

RESPONSABILITATE manifestată prin asumarea fiecărei acțiuni, atitudini, decizii astfel încât tot demersul instructiv-educativ să vină în sprijinul beneficiarului direct al educației;

DISCIPLINA devoalată de corectitudinea actorilor educației, punctualitate, aserțiune, ținută morală lăudabilă.

 

Go to top