GRAFICUL ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA

PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR

2019-2020

 

1

Afișarea circumscripțiilor  școlare și a planului de școlarizare

 

Circumscripții școlare arondate Școlii Gimnaziale "Nicolae Iorga" Pîngărați: Pîngărați, Stejaru, Oanțu, Pîngărăcior, Poiana

Plan de școlarizare: Școala Gimnazială Stejaru

- 1 clasă/ 30 locuri

 

25.02.2019

2

Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice și a instituțiilor în care se realizează evaluarea

Zona Piatra Neamț, Zona Bicaz, Zona Tîrgu Neamț, Zona Roman

25.02.2019

3

"Ziua porților deschise"

 

Școala Gimnazială Stejaru

 

05.03.2019

4

Ședințe cu părinții pentru informare și consiliere

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pîngărați

Școala Gimnazială Stejaru

Școala Gimnazială Oanțu

Grădinița Pîngărăcior

Grădinița Poiana

26.02.2019 -

09.03.2019

5

Realizarea evaluării psihosomatice a copiilor/ instituțiile în care se realizează evaluarea

CJRAE Neamț - Centrul nr. 10 Bicaz

(Școala Gimnazială nr. 1 Bicaz)

 

26.02.2019 -

20.03.2019

6

Comunicarea rezultatelor evaluării

 

CJRAE Neamț - Centrul nr. 10 Bicaz

(Școala Gimnazială nr. 1 Bicaz)

 

 26.02.2019 -

20.03.2019

7

Completarea cererilor-tip de înscriere la clasa pregătitoare (etapa I)

 

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pîngărați

04.03.2019-

22.03.2019

8

Completarea cererilor-tip de înscriere la clasa pregătitoare (etapa II)

 

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pîngărați

02.04.2019-

08.04.2019

9

Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși la clasa pregătitoare.

 

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pîngărați

09.04.2019

MISIUNE

Eficiență, performanță, calitate!

 Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii, asigurând progresul tuturor elevilor, astfel încât ,,mâine să fii mai bun decât aziʺ!

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență ,,competențele cheieʺ necesare atât pentru continuarea studiilor în etapele următoare, cât și pentru viață.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, devenind performerii fiecărei zile!

ne.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim una dintre școlile de prestigiu din județul Neamț, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru armonizarea intereselor școlii cu a noastră comunitate locală și europeană.

VALORI

PROFESIONALISM evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, perfecționarea prin instruire și formare continuă;

EFICIENȚĂ concretizată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;

SPIRIT DE ECHIPĂ proiectat în existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect, colaborare în simbioza profesionalismului;

RESPONSABILITATE manifestată prin asumarea fiecărei acțiuni, atitudini, decizii astfel încât tot demersul instructiv-educativ să vină în sprijinul beneficiarului direct al educației;

DISCIPLINA devoalată de corectitudinea actorilor educației, punctualitate, aserțiune, ținută morală lăudabilă.

 

Go to top