Admiterea in invatamantul liceal/profesional/dual

de stat 2021

 

Nr.crt

Documente

Pdf

1

Brosura ISJ Neamt privind admiterea in invațamantul liceal de stat, in invațamantul profesional de stat si in invațamantul dual a absolventilor clasei a VIiI-a

Vizualizeaza

2

Ordin pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Vizualizeaza

 

Arhiva 2020

Nr.crt

Documente

Pdf

1

Graficul sedintelor de instruire a parintilor si elvilor in vederea admiterii in invatamantul liceal, an scolar 2020-2021

Vizualizeaza

2

Graficul sedintelor de completare a optiunilor in fisele de inscriere, in vederea admiterii in invatamantul liceal, an scolar 2020 - 2021

Vizualizeaza

3

Plan de masuri privind pregatirea si organizarea admiterii in invatamantului liceal/profesional/dual de stat

Vizualizeaza

4

Brosura ISJ Neamt privind admiterea in invațamantul liceal de stat, in invațamantul profesional de stat si in invațamantul dual a absolventilor clasei a VIiI-a

Vizualizeaza

5

Adresa corespondenta

Vizualizeaza

6

OMEN-4326_2020 Admitere invatamant profesional - Metodologie

Vizualizeaza

7

OMEN-4325_2020 Admitere invatamant profesional si dual - Calendare

Vizualizeaza

8

OMEC-4317_2020 Admitere liceu ANEXA

Vizualizeaza

MISIUNE

Eficiență, performanță, calitate!

 Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați este o școală în slujba comunității, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii, asigurând progresul tuturor elevilor, astfel încât ,,mâine să fii mai bun decât aziʺ!

Ne dorim ca fiecare elev al Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Iorgaʺ, comuna Pângărați să-și formeze și să-și îmbunătățească în permanență ,,competențele cheieʺ necesare atât pentru continuarea studiilor în etapele următoare, cât și pentru viață.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație, devenind performerii fiecărei zile!

ne.

VIZIUNE

Ne propunem să devenim una dintre școlile de prestigiu din județul Neamț, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru armonizarea intereselor școlii cu a noastră comunitate locală și europeană.

VALORI

PROFESIONALISM evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, perfecționarea prin instruire și formare continuă;

EFICIENȚĂ concretizată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;

SPIRIT DE ECHIPĂ proiectat în existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect, colaborare în simbioza profesionalismului;

RESPONSABILITATE manifestată prin asumarea fiecărei acțiuni, atitudini, decizii astfel încât tot demersul instructiv-educativ să vină în sprijinul beneficiarului direct al educației;

DISCIPLINA devoalată de corectitudinea actorilor educației, punctualitate, aserțiune, ținută morală lăudabilă.

 

Go to top